Soudní spory

V JNC Legal zastáváme názor, že soudní spor je až poslední možností řešení věci a naším prvořadým zájmem je předcházet potenciálním sporům zejména cestou důkladné přípravy smluvní dokumentace a cestou sofistikovaných právních rad našim klientům.

Pokud není možné řešit věc výše popsaným postupem, jsme připraveni chránit klientovy zájmy v soudních řízeních na všech stupních a se vší potřebnou intenzitou a vervou.