Farmaceutické právo

V JNC Legal vieme našim klientom poskytnúť právne služby súvisiace s liekmi, a to okrem iných vo vzťahu k distribúcii a predaju liekov. Máme skúsenosti so zastupovaním klientov v konaní pred Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠUKL) nielen v Slovenskej republike, ale aj v Českej republike, kde sme zastupovali distribútora lieku v súvislosti s reklamou na veterinárne lieky.