Konkurzy

Naša advokátska kancelária zastupuje klientov – veriteľov v konkurznom konaní s cieľom uspokojenia ich pohľadávok z majetku subjektov v konkurze, aj klientov - dlžníkov pri spracúvaní návrhov na vyhlásenie konkurzu resp. reštrukturalizačných návrhov.

V rámci našej advokátskej kancelárie pôsobí aj skúsený správca aktívne vykonávajúci správcovskú činnosť na území Slovenskej republiky.

Insolvenčné prípady teda v rámci našej praxe vidíme zo všetkých perspektív – veriteľskej, dlžníckej ako aj správcovskej, čo nám umožňuje prichádzať s riešeniami zohľadňujúcimi resp. predvídajúcimi v praxi uplatňované postupy subjektov insolvenčných konaní.

V prípade, že potrebujete právnu asistenciu v insolvenčných otázkach, kontaktuje nás prosím na adrese bankruptcy@jnc-legal.com alebo na office@jnc-legal.com.