Lucia Huntatová

Advokátsky koncipient

Tel./fax:
E-mail: lucia.huntatova@jnc-legal.com

Lucia je advokátskou koncipientkou v JNC Legal. Zaoberá sa najmä občianskym právom, obchodným a konkurzným právom.

Lucia svoje právne vzdelanie nadobudla na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

V JNC Legal pracuje ako advokátska koncipientka od roku 2012, pričom počas štúdia pracovala a získavala skúsenosti ako právna asistentka v miestnej advokátskej kancelárii.

Lucia je členkou  Slovenskej advokátskej komory (SAK).

S Luciou môžete komunikovať v slovenčine a angličtine. Taktiež dokumenty môžu byť pripravené v jednom z uvedených jazykoch podľa Vašich predstáv.