Členstvo v IAPP

20.10.2017

Partner kancelárie Jaroslav Nižňanský sa stal členom IAPP (International Association of Privacy Professionals), združujúcej odborníkov v oblasti ochrany osobných údajov z celého sveta.