Účasť na medzinárodnej konkurznej konferencii

22.4.2014

Jaroslav Nižňanský sa zúčastnil v Prahe na medzinárodnej konferencii organizovanej združením INSOL Europe. Konferencia bola venovaná problematike konkurzov a reštrukturalizácií spoločností podnikajúcich najmä v automobilovom a energetickom priemysle v rôznych krajinách Európy.