O JNC

JNC Legal je nezávislá slovenská advokátska kancelária poskytujúca svojim klientom komplexné právne služby. Najvyšší štandard našich služieb a naplnené očakávania našich klientov sú výsledkom zladenej kombinácie výbornej znalosti legislatívy, orientácie v miestnom najmä podnikateľskom prostredí a skúseností tak z lokálnych ako aj medzinárodných advokátskych kancelárií.

Pri poskytovaní právnych služieb dbáme na to, aby prostredníctvom nich boli zabezpečené praktické a obchodné potreby našich klientov. Našou snahou je prichádzať s návrhmi a riešeniami presne šitými na mieru konkrétnemu klientovi. V našej praxi má svoje pevné miesto nielen bežné poradenstvo potrebné pri každodennom živote resp. pri podnikaní, ale aj riešenie náročných komplexných otázok, pri ktorých v plnom rozsahu naši právnici môžu využiť svoj cit pre obchodnú stránku veci ako aj zanietenosť priniesť adekvátne riešenie na každý problém.

V prípade, že to povaha a rozsah zadania klienta vyžaduje, veľmi flexibilne sme schopní rozšíriť náš tím o skúsených slovenských i zahraničných spolupracujúcich právnikov.

V JNC Legal sme si vedomí, že každý prípad si vyžaduje individuálne a dôkladné zhodnotenie z viacerých uhlov pohľadu. Práve preto JNC Legal úzko spolupracuje so skúsenými odborníkmi najmä z oblasti daní a účtovníctva, ale aj s inými odborníkmi podľa povahy prípadu.

Našimi pracovnými jazykmi sú popri slovenčine aj čeština, angličtina a taliančina.