Občianske právo / Zmluvné právo

V JNC Legal radíme našim klientom - fyzickým osobám najmä v otázkach bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) a jeho úprav a rozdelenia.

Taktiež pripravujeme zmluvy medzi fyzickými osobami navzájom, a to napr. kúpne zmluvy, zmluvy o darovaní, nájomné zmluvy, zabezpečovacie zmluvy a množstvo iných zmlúv podľa konkrétnych požiadaviek klientov.

V rámci našej praxe zastupujeme našich klientov v konaní pred súdmi a inými orgánmi na území Slovenskej republiky.