Právo nehnuteľností

Bežne našim klientom asistujeme pri akvizíciách pozemkov a najmä administratívnych či obchodných priestorov. Naša práca zahŕňa prípravu predzmluvnej dokumentácie, vykonanie due diligence (právneho auditu) cieľovej nehnuteľnosti resp. aj právny audit spoločnosti vlastniacej takúto nehnuteľnosť. Na podklade záverov právneho auditu následne pripravujeme zmluvnú dokumentáciu a v prípade potreby sme účastní na rokovaniach s inštitúciami financujúcimi danú akvizíciu. Pre našich firemných klientov ďalej často pripravujeme nájomné a podnájomné zmluvy na administratívne a obchodné priestory. Taktiež máme skúsenosti s prípravou zmlúv o dielo na výstavbu nehnuteľností.

Čo sa týka služieb pre segment fyzických osôb – nepodnikateľov, bežne od nás môžu očakávať pomoc pri predaji, kúpe, darovaní alebo nájme pozemkov, bytov a rodinných domov. Taktiež máme skúsenosti s prípravou zmlúv o dielo na rodinné domy. V prípade, že nadobudnutie alebo výstavba nehnuteľnosti je financovaná z bankových zdrojov, pre klientov revidujeme úverové zmluvy a zabezpečovacie zmluvy (záložné zmluvy atď.)