Športové právo

V JNC Legal sme pripravení poskytovať právne služby profesionálnym športovcom, a to najmä s dôrazom na úpravu ich vzťahov k športovým klubom, národným športovým zväzom, sponzorom a reklamným partnerom.

Taktiež vieme poskytnúť právny servis súvisiaci so zakladaním športových klubov, s organizáciou športových podujatí, s prípravou a revíziou stanov klubov a športových zväzov a so zosúlaďovaním existujúcich stanov so stanovami zastrešujúcich medzinárodných športových federácií.

S našimi skúsenosťami v tejto oblasti môžeme byť vzácnou oporou aj pre hráčskych agentov pri rokovaniach o uzatváraní zmlúv s klubmi, a to aj na medzištátnej úrovni (v rámci členských štátov EU).