Správne právo / Regulačné otázky

V JNC Legal sa často stretávame s otázkami správneho a regulačného práva, a to či už ako so samostatnými zadaniami, alebo aj ako dôležitou súčasťou prípadov, pri ktorých je nevyhnutné vec podrobiť dôkladnej multidisciplinárnej analýze. So správnym právom prichádzame často do styku najmä pri riešení otázok práva nehnuteľností resp. pri otázkach výstavby a v prípadoch získavania licencií na rôzne predmety podnikania. Máme za to, že aj stanovy športových zväzov či klubov a pravidlá jednotlivých športov svojou povahou spadajú do regulačnej oblasti, a teda aj športové otázky tvoria súčasť našich skúseností v tejto oblasti.