Súdne spory

V JNC Legal zastávame názor, že súdny spor je až poslednou možnosťou riešenia veci a našim prvoradým záujmom je predchádzať potenciálnym spornom najmä cestou dôkladnej prípravy zmluvnej dokumentácie a cestou sofistikovaných právnych rád našim klientom.

Ak nie je možné vec riešiť preventívne a súdny spor je nevyhnutný, sme pripravení chrániť klientove záujmy v súdnych konaniach vo všetkých stupňoch a so všetkou potrebnou intenzitou a zanietenosťou.