Team

Jaroslav Nižňanský

Partner

Mobil:  + 421 903 192 401
E-mail:  jaroslav.niznansky@jnc-legal.com

Jaroslav je zakladajúcim partnerom JNC Legal, ktorý má skúsenosti najmä v obchodnom, zmluvnom, konkurznom práve a práve ochrany osobných údajov. Okrem toho často zastupuje klientov v súdnych a rozhodcovských konaniach a je jedným z mála slovenských právnikov zaoberajúcich sa športovým právom.

Lucia Huntatová

Advokátsky koncipient


E-mail: lucia.huntatova@jnc-legal.com

Lucia je advokátskou koncipientkou v JNC Legal. Zaoberá sa najmä občianskym právom, obchodným a konkurzným právom.                                                                          

Jakub Vojtko

Advokátsky koncipient


E-mail: jakub.vojtko@jnc-legal.com

Jakub je advokátskym koncipientom v JNC Legal. Zaoberá sa najmä občianskym právom, pracovným právom, právom sociálneho zabezpečenia, zdravotníckym a konkurzným právom.