Trestné právo

JNC Legal prostredníctvom svojich spolupracujúcich advokátov klientom poskytuje právne poradenstvo v oblasti trestného práva a zastupujeme klientov v trestnom konaní. V rámci našej praxe riešime najmä kriminalitu tzv. bielych golierov, a to najmä rôzne druhy podvodov, pranie špinavých peňazí, daňové trestné činy a pod., kde našou primárnou úlohou je pôsobiť preventívne. V našej praxi nielen vyhodnocujeme obchodné otázky rôznych transakcií, ale hneď v počiatočných fázach akejkoľvek transakcie robíme dôslednú analýzu potenciálnych trestno-právnych dôsledkov transakcie pre zainteresované osoby.