Vymáhanie pohľadávok

V čase, keď sa platobná disciplína v podnikateľskom prostredí zhoršuje, v JNC Legal poskytujeme komplexné služby súdneho vymáhania pohľadávok.

Klientom sa postaráme o ich pohľadávku počnúc prvotným kontaktom s dlžníkom, a pokračujúc prípravou predžalobných výziev na zaplatenie a zastupovaním v súdnom konaní a exekučnom konaní v prípade, že dlžníci nesplnia povinnosť zaplatiť uloženú právoplatným súdnym rozhodnutím.

V JNC Legal dávame dôraz na dôkladné spravovanie pohľadávok, ktoré pre klientov vymáhame a za týmto účelom máme pripravený dôsledný interný systém. Je samozrejmou súčasťou nášho balíčka služieb, že o stave vymáhania pohľadávok sú naši klienti pravidelne a podrobne informovaní.

Rovnako tak sme schopní preskúmať vymožiteľnosť pohľadávok v rámci due diligence v súvislosti s nadobúdaním balíkov pohľadávok.
Naša advokátska kancelária je v Slovenskej republike exkluzívnym partnerom zahraničnej spoločnosti špecializujúcej sa na vymáhanie pohľadávok z medzinárodného obchodu.