Zdravotnícke právo

Máme skúsenosti v rôznych otázkach zdravotníckeho práva ako napr. získavanie licencií na prevádzkovanie privátnych ambulancií (či už samostatní lekári alebo medicínske centrá), zakladanie ambulancií, príprava potrebnej dokumentácie ako napr. zmlúv s dodávateľmi klinického materiálu (nástroje, prístroje, ochranné odevy a pod.) a spoločnosťami likvidujúcimi odpad. Tiež vieme pripraviť pracovné zmluvy medzi lekármi/medicínskymi centrami a ich zamestnancami. 

Súčasťou nášho servisu klientom je aj poradenstvo ohľadne ochrany osobných údajov pacientov a v neposlednom rade zastupovanie klientov v správnom a súdnom konaní.